Turistička članarina

27.07.2020. stupio je na snagu PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O GODIŠNJEM PAUŠALNOM IZNOSU ČLANARINE ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU I NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU I O OBRASCIMA TZ ZA PLAĆANJE ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI.

S početkom 2020. godine članarina turističkoj zajednici trebala se plaćati paušalno (ne više na temelju koeficijenta turističkog razreda kojem pripada naša TZ i evidencije prometa). Najavljeno je kako će se paušalni iznos od 45,00 kn plaćati za svaki glavni krevet, dok ćemo na pomoćne krevete plaćati 50% istog iznosa.

S obzirom na gore navedeni Pravilnik, Vlada je donijela izmjenu u kojoj stoji:

»(5) Iznimno, visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine iz stavka 1. ovoga članka, u 2020. godini umanjuje se za 50%.

(6) Iznimno, u 2020. godini, godišnji paušalni iznos članarine ne plaća se na pomoćne ležajeve.«.

Dakle, za glavne krevete plaćamo 50%  paušalnog iznosa, a ove godine nećete plaćati istu za pomoćne krevete.

Pravilnik možete pronaći na linku : https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_88_1674.html