INFORMACIJE

eVisitor -Korisničke upute

Opširnije

Obrazac TZ 2

Opširnije

Račun/Invoice

Opširnije

Obrazac "Evidencija prometa"

Preuzimte "Obrazac za evidenciju prometa"
Opširnije

Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Opširnije

Kućni red (6 jezika)

Preuzmite "Kućni red" na 6 jezika
Opširnije
Visina turističke pristojbe za 2022. godinu

Visina turističke pristojbe za 2022. godinu

Turistička pristojba plaća se temeljem čl. 59. Zakona o turističkim zajednicama, a u skladu sa Zakonom o turističkoj pristojbi...
Opširnije
Visina turističke pristojbe za 2022. godinu

Visina turističke pristojbe za 2022. godinu

Turistička pristojba plaća se temeljem čl. 59. Zakona o turističkim zajednicama, a u skladu sa Zakonom o turističkoj pristojbi...
Opširnije
UPUTE ZA VLASNIKE KUĆA I STANOVA ZA ODMOR

UPUTE ZA VLASNIKE KUĆA I STANOVA ZA ODMOR

- Turističku pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu. Turistička pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju...
Opširnije

UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je: POSJEDOVATI ODOBRENJE ZA PRUŽANJE USLUGA OD NADLEŽNOG UREDA Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostitel...
Opširnije