Turistička pristojba za 2021. godinu

Sukladno odredbi članka  15. Stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (Narodne novine broj 52/19) i članka 1. stavka 2.  Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (Narodne novine broj 71/2019) koji se primjenjuju od 01.01.2020. godine te Zaključka Zadarske županije, Županijske skupštine Klasa:011-03/19-1/9, Urbroj:2198/1-02-19-34 od 05. prosinca 2019. godine, primjenjuje se od 01.01.2021. godine, VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2021. GODINU SE U OPĆINI POSEDARJE PRIMJENJUJE KAKO SLIJEDI:


  1. a)Za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost turistička pristojba po osobi iznosi

Razdoblje

1.4. do 30.9.

Ostalo razdoblje

Iznos turističke pristojbe

10,00kn

10,00kn

  1. b)Za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) turistička pristojba po osobi iznosi

Razdoblje

1.4. do 30.9.

Ostalo razdoblje

Iznos turističke pristojbe

8,00kn

8,00kn

  1. c)Za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu turistička pristojba po krevetu iznosi

 

 

 

Smještaj u domaćinstvu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Iznos turističke pristojbe

350,00kn

200,00kn

 

  1. d)Za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj turistička pristojba za svaku smještajnu jedinicu iznosi

 

 

 

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište –robinzonski smještaj

Iznos turističke pristojbe

500,00kn

250,00kn

  1. e)Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji iznosi

 

Iznos turističke pristojbe

Prvi član

60,00 kn

Drugi član

60,00 kn

Za svakog sljedećeg člana

25,00 kn