Hotel Lucija

Kategorija

* * * *

Vrsta smještaja

Hoteli

Ulica

Braće Dežmalj b.b.

Lokacija

Posedarje

Telefon

023 266 844

Email

prodaja@hotel-lucija.hr

URL

www.hotel-lucija.hr