Eko akcija

Da je naše more predivno i čisto to znamo svi, ali članovi Javne vatrogasne postrojbe iz Zagreba i JVP Zadar bi rekli drugačije. U akciji čišćenja podmorja u Posedarju i Vinjercu pronašli su veliku količinu smeća koju su nesavjesni građani bacili u more. Na nekoliko pozicija je pronađeno i izvađeno dva puna kamiona smeća i raznog otpada.

Osim vrijednih ronioca u eko akciji drugačijeg karektera, ali jednako važnoj, sudjelovale su i Hrvatske šume uz veliku pomoć naših osnovnoškolaca, točnije osmaša i njihove profesorice Nade Peraić. Oni su oslikali veliki broj ploča sa cvijetnim motivima i natpisma koji upozoravaju na brigu o šumi i cvijeću. Table su postavljene na svim važnijim lokacijama u Općini, u parkovima, šumskim putevima i drugdje.

ZA ČISTO MORE I ZDRAVE ŠUME TREBALI BI SE SKRBITI SVI, MALI I VELIKI, DOMAĆI I TURISTI.
EKO AKCIJA je provedena zajedničkim snagama Općine Posedarje, JVP Zagreb, JVP Zadar, Osnovne škole Braća Ribar, Hrvatskih šuma, KTD Bašćice i Turističke zajednice Općine Posedarje. Hvala svima i nastavimo sa očuvanjem okoliša jer je on dio nas.