Turistička pristojba za 2021. godinu

Turistička pristojba za 2021. godinu

Sukladno odredbi članka  15. Stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (Narodne novine broj 52/19) i članka 1. stavka 2.  Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (Narodne novine broj 71/2019) koji se primjenjuju od 01.01.2020. godine te Zaključka Zadarske županije, Županijske skupštine Klasa:011-03/19-1/9, Urbroj:2198/1-02-19-34 od 05. prosinca 2019. godine, primjenjuje se od 01.01.2021. godine, VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2021. GODINU SE U OPĆINI POSEDARJE PRIMJENJUJE KAKO SLIJEDI:

  1. a)Za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost turistička pristojba po osobi iznosi

Razdoblje

1.4. do 30.9.

Ostalo razdoblje

Iznos turističke pristojbe

10,00kn

10,00kn

  1. b)Za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) turistička pristojba po osobi iznosi

Razdoblje

1.4. do 30.9.

Ostalo razdoblje

Iznos turističke pristojbe

8,00kn

8,00kn

  1. c)Za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu turistička pristojba po krevetu iznosi

 

 

 

Smještaj u domaćinstvu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Iznos turističke pristojbe

350,00kn

200,00kn

 

  1. d)Za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj turistička pristojba za svaku smještajnu jedinicu iznosi

 

 

 

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište –robinzonski smještaj

Iznos turističke pristojbe

500,00kn

250,00kn

  1. e)Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji iznosi

 

Iznos turističke pristojbe

Prvi član

60,00 kn

Drugi član

60,00 kn

Za svakog sljedećeg člana

25,00 kn

Obavijest - REKATEGORIZACIJA

Obavijest - REKATEGORIZACIJA

Izmjenama Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 42/20) propisano je da ugostitelji, iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji posluju temeljem privremenih rješenja nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31.12.2021.godine. Dakle, valjanost svih privremenih rješenja po sili zakona produljena je do 31.12.2021, te nije potrebno poduzimati nikakve radnje u svrhu produljenja istih.

Također, produženi su i rokovi za rekategorizaciju:

  • rješenje o odobrenju ishođeno od 15.08.1995. – 31.12.2000. –  rok je do 08.04.2022
  • rješenje o odobrenju ishođeno od 01.01.2001. – 31.12.2004. –  rok je do 08.04.2023
  • rješenje o odobrenju ishođeno do 01.01.2005. – 01.09.2007. –  rok je do 08.04.2024. 

Za rekategorizaciju podnosi se zahtjev sa taksom i preslikom osobne iskaznice, te se obavlja očevid. Ukoliko se ne podnese zahtjev, gubi se pravo na * i isticanje kategorije. 

 

Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave

Odsjek za gospodarstvo, turizam i imovinsko-pravne poslove

Pododsjek za ugostiteljstvo i turizam

Marijana Špoljarić

Voditeljica pododsjeka

tel. 023/350-182

Turistička članarina za 2020. godinu

Turistička članarina za 2020. godinu

Obavještavamo Vas kako je u sustavu eVisitor vidljiv obračun turističke članarine za 2020. godinu za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sve u skladu s odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19), Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN14/20) i dopunama navedenog pravilnika (NN 80/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_14_251.html

Podsjećamo kako je od 1. siječnja  2020. na snazi novi model obračuna turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Obračun turističke članarine za 2020. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2019. godini. Maksimalni broj kreveta ili smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2019. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj kreveta ili smještajnih jedinica.

Još jednom napominjemo kako je visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine u 2020. godini umanjena za 50%, te se ista ne naplaćuje za pomoćne ležajeve (https://www.tzo-posedarje.hr/19-novosti/255-turisticka-clanarina-2).

Unutar sustava eVisitor navedeni obračun turističke članarine vidljiv je pod

  • Obavijesti TZ / Informativni obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine za 2020.

 

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

Primatelj: TZ Općine Posedarje

Broj računa primatelja: HR9410010051734927159

Model: HR67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača

Ispunjeni Obrazac TZ2 predaje se  Poreznoj upravi najkasnije do 15. siječnja 2021. godine.

Preuzmi:  Obrazac TZ2

 

TESTIRANJE NA SARs-CoV-2 / SARs-CoV-2 TESTING

TESTIRANJE NA SARs-CoV-2 / SARs-CoV-2 TESTING

S obzirom na povećani broj upita inozemnih turista gdje je moguće obaviti testiranje na Covid-19 u nastavku prilažemo link gdje je i pod kojim uvjetima moguće obaviti testiranje:

https://www.zjz-zadar.hr/hr/home/dogadjanja/obavijesti/869

Posedarje

Posedarje leži uz cestu na utoku potoka Bašćica u Novigradsko more, 23 km sjeveroistočno od Zadra. Ono gravira Zadarskoj regiji koja je smještena u Južnom hrvatskom primorju. Zadarsko područje pripada Sjevernoj Dalmaciji,a nalazi se u mikroregiji Ravni kotari.

Nastavi

Aktivni odmor

Aktivni odmor

Planinarenje, biciklizam, rafting, speologija, izleti brodom, bangee jumping...

Opširnije

Smještaj

Obiteljski Smještaj

Vidi ponudu

Gastro ponuda

Gastro

Uživajte u lokalni delicijama poput Posedarskog pršuta, sira, dagnji i neizostavnog maslinovog ulja

Vidi ponudu

Zanimljivosti

ZAnimljivosti

Istražite Posedarje...

Opširnije